qianlong robin's egg glaze spittoon
qianlong robin's egg glaze zhadou
qing dynasty robin's egg glaze spittoon
qing dynasty robin's egg glaze zhadou
Qing Dynasty Zhadou/Spittoon - 10 Dynasties
Qing Dynasty Zhadou/Spittoon - 10 Dynasties
Qing Dynasty Zhadou/Spittoon - 10 Dynasties
Qing Dynasty Zhadou/Spittoon - 10 Dynasties
Qing Dynasty Zhadou/Spittoon - 10 Dynasties
qianlong spittoon
qinglong zhadou

Qing Dynasty Zhadou/Spittoon

Regular price $375.00
Unit price  per 
Free Shipping

FREE SHIPPING

This piece has a nice Robin's Egg glaze with Qianlong mark.

Height 15cm

Width 15cm