Yuan Dynasty Shufu Qingbai Conical Bowl
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl
Yuan Dynasty qingbai bowl
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl - 10 Dynasties
Yuan Dynasty carved phoenix bowl
Yuan Dynasty qingbai bowl with phoenix
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl - 10 Dynasties
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl - 10 Dynasties
Yuan Dynasty Shufu glazed bowl
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl - 10 Dynasties
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl - 10 Dynasties
Yuan carved qingbai bowl
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl - 10 Dynasties
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl - 10 Dynasties
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl - 10 Dynasties
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl - 10 Dynasties
Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl - 10 Dynasties

Yuan Dynasty Shufu Qingbai Carved Bowl

Regular price $1,500.00
Unit price  per 
Free Shipping

FREE SHIPPING

This is a stunning piece of Yuan, Shufu Qingbai.

Height 8cm

Width 19.5cm